Người Việt lạ

Người Việt mình rất lạ. Thi thoảng, bạn có thể dễ dàng bắt gặp ở đâu đó những câu như: “Tôi buồn về nước mình, tôi muốn đất nước mở cửa với thế giới bên ngoài để cùng phát triển với bốn biển năm châu” “Bao giờ mới thoát khỏi cái đất nước vừa nghèo nàn …
Free Web Hosting